بمانى

چشمانم را بروى خاطرات
نمى بندم،
تنها
برايشان لالايىِ زمان
سر مى دهم؛
مى دانم آنها هم
خسته اند...
بخوابيد ديروزهاى من
آرام بخوابيد.

/ 0 نظر / 3 بازدید