قطعه ی هشتاد و نه

خداحافظ عزیزکم،

تو را به تمام این زمستان
تو را به نحس ترین روز دی ماه
تو را به خیابان ولی عصر
تو را به گل های نرگس
تو را به دوستی های گذشته
تو را به دستان گره خورده
تو را به عهدهای شکسته
تو را به دوستت دارم های دروغ
تو را به اشک های ریخته
تو را به خاطرات مرده
تو را به خاک می سپارم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
زهرا

yani in dge akharesheeeeeeeee,fogholaade:)

لی لی

عالی بود بانو