لبخند

می دانی مادر،
بگمانم
دعایم کرده ای
این روزها که من
کودکانه
بی هیچ دلیلی
 شادم.
/ 2 نظر / 2 بازدید
Anonymous

خوشحالم که شادی ولی امان از انسانهایی که به شادی آدم هم حسودی می کنن.

لیلا

در عجبم از مردمانی که<br />غم را بر لبهایشان<br /> سنجاق کرده اند<br />و باز<br />فکر ربودن لبخندم را<br />در سر می پرورانند