فال قهوه

اگر بگذاری فنجان قهوه ات را

رو به قلبم بر گردانم
نشانت میدهم
که در فالت جز من کسی نیافتاده؛
راستی، چقدر قهوه را تلخ می خوری!
/ 0 نظر / 8 بازدید