دلتنگ

بی آنکه بدانی
گاه
چکه می کند
قطراتی از احساس
در چمدان مردی که
فاصله نام دارد و
خواهد رفت،
که رفت.
/ 1 نظر / 3 بازدید
Anonymous

ماه بالای سر تنهایی است