دیکته

خوب شد نگفتی دوستت دارم

وگرنه من چگونه این خزان را تا بهار اردیبهشت
تاب می آوردم
بگذار،
اردیبهشت بیاید،
بزرگ شوم ،
دیکته ام خوب شود،
لغت انتظار را صد بار مینویسم
آنگاه، تو بیا و همه را خط بزن

/ 0 نظر / 6 بازدید