پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

فاحشه

نا خواسته از عشق بارور میشویم نا خواسته سقطش میکنیم و سپس  با هزار زجه از آرزوهای محال در میان انبوهی از گیسوان خاطراتمان کفنش می کنیم و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
او فرشته نبود گویا کلاً نبوداو اشتباهی بودیک اشتباه بزرگ،اشتباهی عاشقش شدماشتباهی  قلبم شکستاشتباهی نفسم بریدو اشتباهی مُردم
/ 0 نظر / 5 بازدید