خواب

khab.jpg

دیگر وقت آنست که
بخواب روم
بر بستری به وسعت
این زندگی
با گیسوانی از خاطره و
خوشه ای از
ستارگان - بخت های برگشته
/ 0 نظر / 2 بازدید