یک اشتباه کوچولو

saye.jpg


از آدم های اشتباهی
می ترسم
آنها جایی هستند که نباید باشند
 کسی هستند که نیستند
و حرف هایی می زنند
که هیچ هم صدا ندارد
و صدا هایشان کلمه
و کلماتشان
 معنا
و معناهایشان حافظه
 بعضا سایه شان
از خودشان بلند تر است
و بجایشان راه میرود
زندگی میکند
تصمیم می گیرد و
عاشق می شود
اصلا فکر می کنم
آدم های اشتباهی
آدم های دیگر را هم 
اشتباه می کنند
بعد یادشان می افتد
اشتباهشان را پاک می کنند
به همین سادگی.

/ 2 نظر / 4 بازدید
Anonymous

آدم های اشتباهی<br />آدم های دیگر را هم <br />اشتباه می کنند<br />بعد یادشان می افتد<br />اشتباهشان را پاک می کنند<br />به همین سادگی.

زری ناز

cheghadr ziba bood.hame jaye sheret haghighate zendegime