مست

خاطره پشت خاطره
مرور می کنم
تا بدانجا که مست می شوم
سرگیجه می گیرم
بالا میاورم، 
...
تمام وجودت را
/ 0 نظر / 3 بازدید