وطن

آسمانم باش
بارانم باش
دریایم باش
آبی؛
آنوقت
 من نیز
همچون بنفشه های فرهاد
وطنت خواهم شد
/ 0 نظر / 2 بازدید