سنجاقک


تا تو بیایی
من همینجا
آرام
غرق خواهم ماند
جایی میان دریای خیالم
و آسمان منطق تو
نگاه کن آبی،
من مردن را از برم
کافیست
شصت و سه سنجاقک
نفس نکشم
نگاه کن...

/ 0 نظر / 2 بازدید