بانو

دیگر بانوی هیچ قصه ای
نخواهم شد
که این بانو
 خود
قصه ها دارد ...


/ 2 نظر / 2 بازدید
زهرا

بانویی با قصه های پر قصه!

mahan

ghese hayat ra aram begu bad bad shayad donaya ruzi nezaregareshan bashad