...

دل ها هم از کلمات می گیرند
از واژه ها به درد می آیند
و به همین سفیدی برف
 دیده ام،
که گاها شکسته اند؛
به جان عزیزت
که عزیزترینم شده است
راست می گویم؛
چند روزیست در این خانه ی سفید
سوز می آید؛
 نکند پنجره با رفتنت
 باز مانده باشد
و ناغافل
انتهای این این شعر را
برف پوشانده باشد
نکند ...


/ 1 نظر / 3 بازدید
hadi

مطمئن باش انتهای هیچ شعر عاشقانه ای با برف پوشیده نمی شود چون برف را یارای گرمای عشق نیست<br />گرم و برفی باشی<br />عمو