پیغام

دیشب به خدا زنگ زدم

نبود،
پس از شنیدن صدای بوق
برایش پیغام گذاشتم:
آمدی در اسرع وقت با من تماس بگیر
...
/ 0 نظر / 5 بازدید