یک عابر پیاده

من
آری من
جدول ها را دوست دارم
پیاده رو
جاده ها
سنگفرش ها
ساحل
همه را دوست دارم
من هر چه را بتوان بر رویش
پای نهاد دوست دارم
جوراب های راه راه آبیم
کفش های کتانی قرمز کودکی
با بند های بلندش
گبه رنگارنگ اطاق
فرش دست باف جهاز مادر
همه را
به جان عزیزت
همه را دوست دارم
تو را هم آبی
وقتی بر دلت پای نهادم
دوست دارم
/ 0 نظر / 4 بازدید