فقط همین

دیگر نه در فنجان قهوه

نه در میان ورق هایم
به دنبالت نمی گردم،
دیگر نشانیت را
از هیچ بادی نمی گیرم،
دیگر تیله هایم را نذرت نمی کنم
حالت را هم
نه،
نمی پرسم؛
اصلا به من چه که
چند آینه غمگینی
انار کمیاب است
و یا
امروز،
چندم مرداد است؟
تا اردیبهشت خیلی باقیست؟
در این روزهای خسته
نبودت را کم آوردم
فقط
همین!

/ 0 نظر / 4 بازدید