فاحشه

p2%252B.jpg

نا خواسته از عشق بارور میشویم
نا خواسته سقطش میکنیم
و سپس
 با هزار زجه از آرزوهای محال
در میان انبوهی از گیسوان خاطراتمان
کفنش می کنیم
و هرگز
به خاک نمی سپاریمش.
/ 2 نظر / 2 بازدید
عقاب سفید

ممنون