XL

می بینی،
 آنقدر خوب
اندازه های رفتن را
بلد بودی که
دل
تنگت نشد.
/ 1 نظر / 3 بازدید
Anonymous

دلی که میشکنه دیگه تنگ کسی نمیشه :)