...

باران می بارد
و گویی
این سر انگشتان توست
که آرام آرام
برایم بر شیشه می نوازد
کدام ترانه را می نوازی
مرد؟
که باز بوی نمت
 در هوای ذهنم می پیچد
و دلم آسمانها
برایت تنگ می شود


/ 0 نظر / 2 بازدید