لیلاج

کلیه اشعار و تصاویر این وبلاگ متعلق به اینجانب بوده و هر گونه استفاده از مطالب و تصاویر اين وبلاگ بدون کسب مجوز از نويسنده آن پيگرد قانونی دارد

عناوین مطالب وبلاگ "لیلاج"

» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: کافه
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: مهمان ناخوانده
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: جفت پوچ
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: انقضاء
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: آینه
» ۱۳٩٠/٩/٧ :: خانه عروسک
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: نمی خوام
» ۱۳٩٠/۸/٩ :: مرهم
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ...
» ۱۳٩٠/٧/٢٢ :: روزمزگی
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: آقای فرشته
» ۱۳٩٠/٧/۱٦ :: بهمن لایت
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: حی علی الفلاح
» ۱۳٩٠/۳/۱٧ :: یادداشت
» ۱۳٩٠/۳/۱۳ :: "کرگدن" اثر اوژن یونسکو به روایت ما
» ۱۳٩٠/۳/٥ :: آخرین منجی
» ۱۳٩٠/۳/٤ :: سوغاتی
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: غریبه
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: یک اشتباه کوچولو
» ۱۳٩٠/٢/۳۱ :: پایان یک سلسله
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: ولی عصر
» ۱۳٩٠/٢/٢۱ :: Archaeology
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: ... à paris
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: ساموئل بکت
» ۱۳٩٠/٢/۱٤ :: قسم به رنگ
» ۱۳٩٠/٢/۱٠ :: اتللو
» ۱۳٩٠/٢/٩ :: حوا
» ۱۳٩٠/٢/٤ :: ...
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: گرینویچ
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: زندگی سیبیست گاز باید زد با پوست
» ۱۳٩٠/۱/٢٩ :: این شعر بوی صبح می دهد
» ۱۳٩٠/۱/۱٩ :: گنگ خواب دیده
» ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: هی فلانی!
» ۱۳٩٠/۱/۳ :: XL
» ۱۳٩٠/۱/۳ :: XL
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ :: قطعه ی هشتاد و نه
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ :: قطعه ی هشتاد و نه
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٢ :: انگار نه انگار
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٢ :: انگار نه انگار
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ :: گذشته
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ :: گذشته
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: بمانى
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: بمانى
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: شب بخیر کرگدنِ من
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: شب بخیر کرگدنِ من
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: خرده جنایت
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: خرده جنایت
» ۱۳۸٩/۱٢/٧ :: فرسایش
» ۱۳۸٩/۱٢/٥ :: فاحشه
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: اشتباهی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: دمش گرم!
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٠ :: مست
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: قمار
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ :: ...
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ :: ع ش ق
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: ثکوت
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: #3
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: #2
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: #1
» ۱۳۸٩/۱۱/٩ :: میعادگاه
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: به همین سادگی
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: نامه
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٩ :: عشق
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٩ :: لبخند بزن
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٧ :: چراغ را که در خانه روشن کردیم
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: ...
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: خدا نگهدارت
» ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: ...
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: یلدا
» ۱۳۸٩/٩/۱٩ :: گل انار
» ۱۳۸٩/٩/۱٩ :: هر چه باد
» ۱۳۸٩/٩/۱٦ :: ...
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: ...
» ۱۳۸٩/۸/٢۸ :: ...
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: دلتنگ
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: من
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: باغچه
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: ستاره بخت
» ۱۳۸٩/۸/۸ :: ...
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: فردا
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: نیایش
» ۱۳۸٩/٧/٢۸ :: بی من چه خواهی کرد؟
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: لبخند
» ۱۳۸٩/٧/٢۱ :: خیالت راحت
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: نبودی
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: پنجره
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: بازی
» ۱۳۸٩/٧/۱۸ :: بانو
» ۱۳۸٩/٧/۱٢ :: خواب
» ۱۳۸٩/٧/۱٠ :: خرمالو
» ۱۳۸٩/٧/۸ :: بغض
» ۱۳۸٩/٧/٧ :: ...
» ۱۳۸٩/٧/٤ :: گم شده
» ۱۳۸٩/٦/٢٩ :: نقاشی
» ۱۳۸٩/٦/٢۸ :: مى دانم ...
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: مهمان
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: وطن
» ۱۳۸٩/٦/۱٩ :: ناگفته های یک انسان سالم
» ۱۳۸٩/٦/۱٩ :: ...
» ۱۳۸٩/٦/۱٩ :: یک عابر پیاده
» ۱۳۸٩/٦/۱۸ :: مونوکروم
» ۱۳۸٩/٦/۱٧ :: ...
» ۱۳۸٩/٦/۱۳ :: من
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» ۱۳۸٩/٦/۱۱ :: بال
» ۱۳۸٩/٦/۱۱ :: ...
» ۱۳۸٩/٦/٩ :: سیب
» ۱۳۸٩/٦/٦ :: سنجاقک
» ۱۳۸٩/٦/٥ :: ...
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: ستاره
» ۱۳۸٩/٥/٢۱ :: آبی
» ۱۳۸٩/٥/٢٠ :: کوچه
» ۱۳۸٩/٥/۱٦ :: فقط همین
» ۱۳۸٩/٥/۱٦ :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» ۱۳۸٩/٥/۱٠ :: ...
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: خزر
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: ...
» ۱۳۸٩/٤/۱٤ :: سفر
» ۱۳۸٩/٤/۱۱ :: ...
» ۱۳۸٩/٤/۱۱ :: ...
» ۱۳۸٩/٤/٦ :: مات
» ۱۳۸٩/٤/٥ :: می خواستم
» ۱۳۸٩/٤/٥ :: ۱۳۸٩/٤/٥
» ۱۳۸٩/٤/٤ :: ۱۳۸٩/٤/٤
» ۱۳۸٩/۳/٢٦ :: مانده ام
» ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: ...
» ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: تابستان
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: هیچ
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» ۱۳۸٩/۳/٩ :: به خدا قسم
» ۱۳۸٩/۳/٦ :: ...
» ۱۳۸٩/۳/٥ :: باران
» ۱۳۸٩/۳/٢ :: ۱۳۸٩/۳/٢
» ۱۳۸٩/۳/۱ :: ای کاش
» ۱۳۸٩/٢/٢٦ :: مرد باش
» ۱۳۸٩/٢/٢٤ :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: ...
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: دوست
» ۱۳۸٩/٢/۱٧ :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» ۱۳۸٩/٢/۱٦ :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: دستطرح VI
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: دستطرح V
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: دستطرح III
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: دستطرح IV
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: دستطرح II
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: دستطرح I
» ۱۳۸٩/٢/٥ :: بگمانم
» ۱۳۸٩/٢/۳ :: ۱۳۸٩/٢/۳
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» ۱۳۸٩/۱/٢۸ :: ...
» ۱۳۸٩/۱/٢٢ :: زمان
» ۱۳۸٩/۱/٢٢ :: نذر
» ۱۳۸٩/۱/٢٢ :: زن 2
» ۱۳۸٩/۱/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» ۱۳۸٩/۱/۱۸ :: زن
» ۱۳۸٩/۱/۱٦ :: فال ها دروغ می گویند
» ۱۳۸٩/۱/۱٢ :: ...
» ۱۳۸٩/۱/۱ :: ...
» ۱۳۸٩/۱/۱ :: فراموشی
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٦ :: عید
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٠ :: هم کلاسی
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٧ :: بادبادک
» ۱۳۸۸/۱٢/٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» ۱۳۸۸/۱٢/٦ :: همان لیلا
» ۱۳۸۸/۱٢/٢ :: امشب
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: بسته پستی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٥ :: هیچ
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: قهوه
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٢ :: یک شب زمستانی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: حضور
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ :: چمدان
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: فنجان چای
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ :: ...
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٠ :: امشب حالم خراب است
» ۱۳۸۸/۱۱/۱ :: آفرینش
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: اتوبوس
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۸ :: برف
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: خواب می بینم که...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: قایم موشک
» ۱۳۸۸/۱٠/٦ :: دلم برایت تنگ شده است
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: لبخند
» ۱۳۸۸/۸/٢٢ :: یک استکان چای
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: باران
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: مداد رنگی
» ۱۳۸۸/۸/۱۸ :: ...
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: چهارشنبه
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: تهمت
» ۱۳۸۸/۸/٦ :: چند وقتی ست گم شده ام...
» ۱۳۸۸/٧/٢٤ :: تعبیر خواب
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: چشم ها 2
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: چشم ها 1
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: ...
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: فکرش را بکن
» ۱۳۸۸/٧/٢۱ :: ...
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: بازنده
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: گم شده
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: پیغام
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: گفته بودم
» ۱۳۸۸/٧/۱٥ :: ...
» ۱۳۸۸/٧/۱٥ :: آلزایمر
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: جناق
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: رؤیای صادقه
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: دادگاه
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: خیال
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: چشم زخم
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: حکم
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: تب
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: قسم
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: چتر
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: ترس
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: دستور زبان
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: ...
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: پنجره
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: انگشتر
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: فاصله
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: فال قهوه
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: دیکته
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: س
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: امشب
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: ۱۳۸٧/۸/٢٦